תקנון

1.     ברוכים הבאים לאתר "שוקי" (גם "shoki")", כדי להירשם כלקוח באתר ולקבל את שירותיו יש לקרוא בעיון את התקנון.

שימו לב כי התקנון עשוי להשתנות מפעם לפעם ואנו ממליצים לשוב ולקרוא אותו ולבדוק האם חלו שינויים.       

2.     עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

3.     אם משהו לא ברור בתקנון או בכל שאלה אחרת ניתן לקרוא בדף "שאלות נפוצות" או לפנות אלינו בדף צור קשר.

4.     "שוקי" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "שוקי" או "shoki" או "האתר").

5.     כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם או חברה המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד  "שוקי" ו/או החברה המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה ו/או ספקיה.

6.     אזורי השירות הניתנים על-ידי האתר הינם באחריות "שוקי" בלבד ועשויים להתעדכן מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ומפעיליו וללא צורך במתן הודעה מראש.      

לרבות ללקוחות שכבר ביצעו הרשמה או הזמנה למקום לאזור שנגרע מן השירות. ניתן לבדוק את גבולות השירות בדף "זמינות משלוחים באתר".

7.     "שוקי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי  "שוקי" בגין השינוי. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב  "שוקי" לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

8.     האתר יכול, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק בכל עת את פעילותו, וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת 

המוצרים:

9.     "שוקי" רשאית לשנות את מגוון המוצרים הנמכרים באתר, להחליף, לשנות, להוריד ולהוסיף על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. כמו כן אופן הצגת המוצרים, סדר, שיוך לקטגוריה וכו'.

11. "שוקי" רשאית להציע מוצרים חלופיים, מבצעים או פרסומות הקשורים למוצר או בכלל.

12. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות שמלאו להם 18 שנים ובהצגת תעודת זהות בלבד.

13. "שוקי" רשאית להחליף מוצר שהוזמן במוצר חלופי גם אם מחירו, משקלו, גודלו וכ' שונים מן המוצר המקורי, וזאת ללא צורך לעדכן את ללקוח לפני. הלקוח, במקרה זה, יהיה רשאי להחליף את המוצר.

14. "שוקי" רשאית להגביל את כמות המוצרים או לבטל הזמנה של מוצרים בכמות לא סבירה, הגדרת גובה כמות סבירה יהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

15. "שוקי" אינה מתחייבת ששמות המוצרים יהיו זהים למוצהר על-גבי האריזה או אתר היצרן או בכל מקום אחר.

מחירים:

16. המחירים הינן מחירי המוצר כפי שמופיעים באתר או מחיר המבצע באם קיים.

17. מחירי המוצרים יקבעו באופן בלעדי על-ידי  "שוקי" והיא איננה מחויבת לכל מחיר אחר.

18. "שוקי" רשאית לשנות את מחיר המוצרים על-פי ראות עינה וללא צורך בפרסום מוקדם, לרבות מוצרים הנמצאים בסל קניות הקבוע של הלקוח.

19. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן המציין זאת יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. 

למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע. 

מוצרים הנמכרים במשקל:

20. מחיר המוצרים אשר נמכרים במשקל יהיה לפי המשקל בפועל בעת ההזמנה. הלקוח יזמין הכמות הנדרשת והמשקל הסופי יינתן על-ידי  "שוקי" לפי המשקל הקרוב ביותר שניתן יהיה לספק בעת חיוב ההזמנה.

21. מחירי המוצרים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). 

הרכישה באתר:

22.  על הלקוח למלא אחר ההוראות למילוי פרטיו, מילוי נכון ומהימן של הפרטים הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

23. על הלקוח יהיה להציג ת"ז או כל פרט זיהוי שיידרש כדי לאמת את פרטי ההזמנה והלקוח.

24. במידה והלקוח לא הציג פרטי זיהוי כפי שהתבקש תהיה רשאית  "שוקי" שלא לספק לו את ההזמנה.

25. הסיסמא ושם המשתמש הינם כלים אישיים שנועדו לזיהוי והגנה על פרטי המשתמש וחשבונו. הלקוח מצהיר כי יודע ששם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

26. "שוקי" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב  "שוקי" ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 

התשלום:

27. הסדרי התשלומים ואמצעי התשלומים הנהוגים באתר יקבעו בלעדית על-ידי  "שוקי" .

28. אתר  "שוקי" יכול לשנות את הסדרי התשלום, סוגי התשלומים ואו הטבות שניתנו לרבות תעריפים שונים הנהוגים באתר וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

שעות פעילות  "שוקי" :

29. האתר פעיל לצורך קבלת הזמנה 24 שעות 7 ימים בשבוע למעט לצורכי תחזוקה או מקרים מיוחדים. שעות קבלת המשלוחים ייקבעו בזמנים מוגבלים וללא כל קשר לשעות בהן האתר יהיה זמין לקבלת משלוחים. יש לעיין ב"זמינות משלוחים" לפני השימוש

30. ביטול הזמנה ייעשה אך ורק במידה והמשלוח לא הוכן ואו נשלח ללקוח, הביטול יעשה בפניה בטלפון או דרך "צור קשר".

דמי משלוח:

31. דמי המשלוח כמו מחירי המוצרים ייקבעו על-ידי האתר ויוצגו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה.

32. "שוקי" שומרת לעצמה הזכות לשנות מחירי המשלוחים, ועדכנן לקבוצות או יחידים של לקוחותיה או על-פי מאפייני רכישה, דמוגרפיה, סטטוס או כל פילוח אחר ייחודיים וזאת על-פי שיקול דעתה הבילעדי.

אספקה:

33. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי  "שוקי" (להלן "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של  "שוקי" שלא לספק מוצרים כלשהם מסיבה זו או אחרת ו/או על-פי מצבים שצוינו או שלא צוינו בתקנון זה.

34. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי)  "שוקי" שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

הדפסה
עקבו
אחרינו